Logo

Validering av data i SPOQ

Här finns en plan för hur data i SPOQ ska valideras. Validering innebär att man så långt det är möjligt försöker säkerställa att data är fullständig och korrekt.

Dokument att ladda ner