Logo

Syftet med ett barnortopediskt kvalitetsregister

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ, är ett nationellt kvalitetsregister. Till registret samlas uppgifter in om behandling och behandlingsresultat vid fem olika barnortopediska åkommor. Syftet är att alla barn och ungdomar i Sverige med de fem diagnoserna ska få lika bra vård och att tiderna till rätt diagnos och behandling ska kortas.