Logo

Glädjande resultat i senaste årsrapporten

Barns om klättrar i ett träd

Nu finns årsrapporten för SPOQ 2015-2022 upplagd på vår hemsida. Nytt för i år är bland annat rapporter om hur barnen själva upplever sin hälsa och funktion när de hunnit bli 18 år. Vi kunde även se att andelen barn som under 2022 registrerades i SPOQ för Höftfyseolys nu var uppe i 94% vid en jämförelse mot Socialstyrelsens Patientregister, vilket är oerhört glädjande.

Läs hela nyheten.

Informera patienter om SPOQ


Informationen ska ges före registrering.
Läs instruktioner.

Testa att registrera i SPOQ


Du kan testa registreringen i SPOQ:s demoversion.
Läs instruktion.

Läs senaste årsrapporten


SPOQ presenterar varje år data ur registret i en årsrapport.
Ladda ner årsrapporter.

Vården i siffror


SPOQ finns med i Vården i siffror.
Gå till Vården i siffror.


Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister

NU FINNS INDIKATORER ÄVEN FÖR PEVA I SPOQ:S ÖPPNA STATISTIKVISNING

Nyhetsbild

I SPOQ:s statistikvisning finns nu även indikatorer för PEVA, medfödd klumpfotsfelställning. Sedan tidigare visas statistik för höftfyseolys och Perthes sjukdom. Statistikvisningen uppdateras varje natt och är tillgänglig utan inloggning.

Läs hela nyheten.