Logo

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOQ

Flicka i röd klänning springer över stenhällar.

SPOQ är ett nationellt kvalitetsregister med stöd från staten och regionerna. Data om de fem viktigaste barnortopediska åkommorna i Sverige, deras behandling och resultat av behandlingen samlas i kvalitetsregistrets databas.