Logo

SPOQ:s öppna statistikvisning

Här visas statistik baserad på data i SPOQ. Statistiken uppdateras varje natt. Data visas för höftfyseolys, Perthes sjukdom och PEVA, medfödd klumpfotsfelställning. Statistik för de andra diagnoserna i SPOQ kommer att läggas till under 2023. I vissa fall redovisas data enbart för sjukvårdsregioner eftersom patientantalen är små.