Logo

Sökkriterier för eftersökning av patienter som ska registreras i SPOQ

För registrering första gången använd nedanstående urvalskriterier. Vid senare kontroll avseende eventuell kirurgisk åtgärd eller reoperation används åtgärdskoder som är angivna nedan med kursiv text.