Logo

Glädjande resultat i senaste årsrapporten

Nu finns årsrapporten för SPOQ 2015-2022 upplagd på vår hemsida. Nytt för i år är bland annat rapporter om hur barnen själva upplever sin hälsa och funktion när de hunnit bli 18 år. Vi kunde även se att andelen barn som under 2022 registrerades i SPOQ för Höftfyseolys nu var uppe i 94% vid en jämförelse mot Socialstyrelsens Patientregister, vilket är oerhört glädjande.