Logo

SPOQ får ny registerhållare

Yasmin Hailer tar över uppdraget som registerhållare för SPOQ och tar därmed över stafettpinnen från Bengt Herngren. Ett stort tack till Bengt, som överlämnar ett mycket väl fungerande register.

Läs hela nyheten.

Informera patienter om SPOQ


Informationen ska ges före registrering.
Läs instruktioner.

Testa att registrera i SPOQ


Du kan testa registreringen i SPOQ:s demoversion.
Läs instruktion.

Läs senaste årsrapporten


SPOQ presenterar varje år data ur registret i en årsrapport.
Ladda ner årsrapporter.

Vården i siffror


SPOQ finns med i Vården i siffror.
Gå till Vården i siffror.


Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister

NU FINNS INDIKATORER ÄVEN FÖR PEVA I SPOQ:S ÖPPNA STATISTIKVISNING

Nyhetsbild

I SPOQ:s statistikvisning finns nu även indikatorer för PEVA, medfödd klumpfotsfelställning. Sedan tidigare visas statistik för höftfyseolys och Perthes sjukdom. Statistikvisningen uppdateras varje natt och är tillgänglig utan inloggning.

Läs hela nyheten.